אודותינו

קבוצה של מתנדבי מרחבי הארץ ששמה לה למטרה לקדo התייעלות אנרגטית בתאורת החוצות, לשפר את איכותה ולהקטין את הפגיעה באזרחים ובטבע שנגרמת על ידי זיהום האור.

 

חברי הקבוצה מתמקדים בשלושה תחומים :

האזרחים שהצטרפו ליוזמה מגיעים מרחבי הארץ ומבקשים לקיים בכל הרשויות את שמזמן ביצעו בבתיהם – שימוש מושכל במשאבים וחיסכון בעלויות.

בשלב ראשון , הקבוצה מינתה צוות טכני מקצועי שביצע סקירת מצב התאורה הקיימת וסימן את המטרות שמהוות את הקוים המנחים לכל תכנון עתידי:

 

+ הפסקת פליטת אור לכיוו האופק ומעליו.

 

+ מניעת האור הפולש

 

+ מניעת סינוור

 

+ שימוש בגופי תאורה שיספקו תאורה אחידה ככל האפשר

 

+ מניעת הארת יתר וכיבוי אוטומטי של תאורת חוצות כשאינה נחוצה

 

+ שימוש באורכי גל שאינם פוגעי בטבע

 

בשלב שני נסרקו מקורות האור השונים , עלות , נצילות , אורך חייהם והשלכות אורכי הגל שהם פולטים על הסביבה ועל שמי הלילה. בהמשך נסרקו מגוון גופי תאורה שמתאימים למקורות האור האפשריים , נצילות האורית, עלות אחזקת , אופיי פיזור האור שלה ויכולת ההתאמה שלה לצרכים השונים .

נבדקו גם התקנים המנחים את תאורת החוצות בארץ ובחו"ל. 

בהמשך הקבוצה ניסחה מסמך המלצות והנחיות במטרה שיאומצו ע"י הרשויות בכדי להבטיח את היעדים . המסמך תואם במלואו את התקן הישראלי החדש 13201 ומוסיף עליו שני חידושים חשובים . האחד הוא קביעת עצמת הארה מכסימלית לכל סוג תאורה (בנוסף לעצמה המינימלית שהתקן קובע). השני הוא החלת תקנות התאורה גם על האזרחים ולא רק על הרשויות.

הקבוצה עסקה גם באיתור בעלי עיניין בארץ, גופי הגנת הטבע, אירגוני ומוסדות, עבודות שנעשו בנושא וגם פעילותה הערה של הממשלה והכנסת שמנסות להביא את ישראל לסטנדרטי מקובלים בעולם .

לבסוף הוקם צוות התנדבותי , שפועל לשיפור המודעות הארצית ולאימוץ דרכי פתרונות . נכון להיום הקבוצה מעורבת במספר פרויקטים בישובים שונים בארץ לאורכה ולרוחבה.

הצוות פועל בהתנדבות ומשתדל להתפנות לכל בעל עיניין .

מהלכים דומי מתקיימי כבר מספר שני ברחבי העולם ולזכות נזקפות הצלחות רבות.

 

בברכה 

צוות אור מכוון