המלצות לתקנות תאורת חוצות

המסמך על כל 7 עמודיו מהווה מקשה אחת שאיננה ניתנת להפרדה. כל הדרישות וההגבלות תואמות את הנחיות משרד התשתיות הלאומיות (משרד האנרגיה והמים), ואת תקן ישראלי 13201 EN.

 

הכוונה במסמך אינה להכתיב לרשות כיצד לפעול, אלא להמליץ על הנושאים בתחום תאורת החוצות, שיביאו לשיפור משמעותי של פני היישוב, איכות החיים בו ועלות תפעולו תוך שידרוג התאמתו לסביבה ולטבע.

כל רשות עשויה לשנות ו\או להשמיט חלקים ממנו ועדיין להנות מפירותיו. המסמך כאן בפורמט לקריאה בלבד אך נשמח להעביר קובץ לעריכה לכל דורש. המסמך נוסח על ידי הצוות הטכני של קבוצתנו, בהתאם לתקן הישארלי, לאחר בחינת מסמכים והמלצות רבים מהארץ ומהעולם. אנשי הצוות ישמחו לבאר ולהסביר לכל בעל עיניין כל פרט ונושא בו וזאת ללא כל תמורה כספית ו\או תנאי מחייב.

המסמך נכתב במלואו על ידנו תוך ויתור מלא על זכויות היוצרים, ללא כל דרישת תגמול, ועל פי בקשתנו המפורשת ניתן למסרו לכל המעוניין, שמורשה לעשות בו כל שימוש שאינו מסחרי. למען הסר ספק נבהיר שוב שאסור לכל אדם או גוף לעשות כל שימוש מסחרי במסמך או בחלקים ממנו אך מותר לו לעשות כל שימוש אחר, כולל שילובו בכל תקנה, חוק, חוק עזר, הצעה ו\או החלטה שימצא לנכון.

מותר לגופים מסחריים לשלב את המסמך או חלקים ממנו במסמכיהם בתנאי שלא יגבו כל תגמול בגינו. המסמך כבר נבדק ואומץ כלשונו, ע"י הישובים והרשויות המקומיות הבאים (על פי סדר אקראי): מועצה מקומית מצפה רמון, מועצה מקומית ירוחם, מועצה מקומית בית גאן, מועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית מעלה יוסף, מועצה מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, מועצה מקומית חורפיש ומועצה מקומית קצרין. הצוות הטכני שפועל בהתנדבות ישמח להגיע ולהציג בפניכם את הפרויקט המדובר, ואת נושא הפחתת זיהום האור והחיסכון המשמעותי באנרגיה.